Technologie

Over de jaren heen heb ik gewerkt met en kennis opgedaan in verschillende technologieën. Ik geloof dat een brede achtergrondkennis mij toelaat om flexibel te zijn en makkelijk aan te passen aan eender welke uitdaging.

Als u een vereiste heeft die hier niet vermeld is, kunt u me contacteren. Het is zeer goed mogelijk dat ik kennis zal hebben om uw probleem toch op te lossen of interesse heb om mijn kennis te vergroten om aan uw vereisten te voldoen. (Benodigde uren voor deze persoonlijke training zullen niet worden aangerekend, volgens mijn persoonlijke gedragscode)

Methodologieën

 • Agile (Scrum met TFS Templates)
 • Test Driven Development (Resharper/NUnit, AAA)

Technologieën

 • C#
 • PHP
 • SQL (SQL Server, MySQL, Sqlite, Oracle)
 • Ajax (jQuery, jQuery UI, JSON)
 • NHibernate (Fluent NHibernate, NHibernateProfiler)
 • Enterprise Library
 • WiX (MSI Installers)
 • MSBuild (Build Scripts, Custom Tasks, …)
 • Spring.NET (Dependency Injection/Inversion of Control)
 • GPG/PGP (Encryptie, Signing, Programmatisch en Manueel)
 • SQL Server (Service Broker, Reporting Services, …)
 • Fitnesse (Acceptance Testing Framework)
 • WatiN (Automated UI Testing Framework)

Programmatie Gebieden

 • Windows Services
 • Web/WCF Services
 • Web Ontwikkeling (ASP.NET Forms / ASP.NET MVC / PHP)
 • Office Ontwikkeling (Outlook Addins)
 • Compact .NET Framework
 • Performance Counters (Installatie, Multiple Instances)
 • Logging (Event Log, File Logging, …)
 • MSMQ

Ontwikkeling Tools

 • NUnit
 • Rhino Mocks
 • Resharper (Normaal gebruik, Templates)
 • TortoiseSVN

Infrastructuur Tools

 • Virtual PC
 • Internet Information Services
 • Team Foundation Server
 • Subversion
 • CruiseControl.Net (Continuous Integration, met TFS en MSBuild)
 • Team City
 • Big Visible Cruise

Content Tools

 • WordPress
 • ExpressionEngine
 • MediaWiki
 • DocuWiki
 • Photoshop